Новини на Емайл:

Введіть адресу електронної пошти:

Форма входа

Ми Вконтакті:

Поповни тут!

Пошук по сайту:

Custom Search

"Природознавство" 6 клас

 

Орієнтовне календарне планування 6 клас «Природознавство» 35 годин (1 година на тиждень)

Тема уроку

Практичні роботи. Демонстрації, спостереження

Дата

І семестр

Тема і Природні та штучні системи

1

Поняття про системи. Природні та штучні системи

Демонстрування: моделі Сонячної системи, карт зоряного неба, моделі штучних та живих систем

2

Будова, внутрішні і зовнішні зв'язки систем

Тема 1. Організм як жива система (8 год.)

3

Органи рослин, тварин

Практична робота: ознайомлення з будовою рослини.

Демонстрування: колекцій та вологих препаратів розвитку тварин

4

Властивості організмів. Ріст та розвиток

Спостереження: залежності росту і розвитку рослин від освітлення, за ростом і розвитком рослин, поведінкою рослин і тварин у куточку живої природи.

5

Живлення, його типи

6

Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів

Спостереження: за пристосуванням рослин до умов недостатнього зволоження, диханням насіння

Демонстрування: дослідів, що доводять процес дихання рослин і тварин

7

Обмін речовин та енергії

8

Види розмноження рослин і тварин

Демонстрування: доказів процесу фотосинтезу в рослин

9

Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин

Практична робота: способи розмноження рослин

Спостереження: за пристосуванням рослин, комах до різних умов існування

10

Тематичне оцінювання №

Тема 2. Природні та штучні екосистеми (7 год.)

11

Екосистема. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ, прісна водойма. Харчові ланцюги

Спостереження: за зв'язками в екосистемах, змінами в них Демонстрування: таблиць, слайдів, відео матеріалів із зображенням різних екосистем.

Практична робота: складання харчового ланцюга в екосистемі акваріума

12

Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем

Демонстрування: таблиць, слайдів, відео матеріалів із зображенням різних екосистем

13

Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива

Демонстрування: зразків ґрунту, колекцій мінераль­них добрив.

Практична робота: дослідження складу та властивостей ґрунту

14

Штучні екосистеми. Значення штучних систем у житті людини

Демонстрування: таблиць, слайдів, відео матеріалів із зображенням різних екосистем

15

Поле. Рослини і тварини поля. Сад. Догляд за садом

Демонстрування: колекцій шкідників сільського господарства.

Практична робота: підготовка насіння до посіву

16

Зелена архітектура

Демонстрування: таблиць, слайдів, відео матеріалів із зображенням різних екосистем

17

Тематичне оцінювання № 2

Тема 3. Рукотворні системи (7 год.)

18

Сила. Види сил. Сили в живій природі

Практична робота: вимірювання сили

19

Практична робота: вимірювання сили

20

Прості механізми

Спостереження: за роботою машин та механізмів

21

Робота та енергія

Демонстрування: принципів роботи найпростіших машин та механізмів

22

Перетворення енергії. Енергозбереження

Демонстрування: складання електричного кола ліхтарика

23

Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють

Спостереження: за роботою машин та механізмів

24

Тематичне оцінювання № 3

Тема 4. Біосфера (5 год.)

25

Склад та межі біосфери

Спостереження: природоохоронна діяльність людини у своїй місцевості.

Демонстрування: гербарних зразків; представників рослин і тварин планети, рідкісних рослин і тварин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги

26

Людина і біосфера

27

Охорона біосфери

28

Червона книга

29

Тематичне оцінювання № 4

Узагальнення (6 год.)

30

Цілісність природи. Роль природних знань у формуванні наукової картини світу

31

Науки, що вивчають природу

32-35

Екскурсії (орієнтовна тематика):

1. Ознайомлення з природними та штучними екосистемами.

2. Спостереження за роботою машин та механізмів

3. Вивчення рослин та тварин штучних екосистем

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить